Nje game e gjere makinerish dhe sherbimesh ne industrine e perpunimit te metalit. Vizito!


Kontako

Sherbimet
tona- Riparime pistoleta elektrostatike dhe Airless si dhe pjese kembimi
- Pjese kembimi per te gjitha makinerite e perpunimit te metalit
- Ne ju ofrojme zgjidhje me ane te solucioneve te pastrimit rreth problematikave te ndryshme se sektorin e oficinave mekanike.
- Serviset e automjeteve, repartet e perpunimit te drurit-gurit- mermerit dhe pastrimin e betonit.
- Trajnimin e stafit ne procesin e lyerjes elektrostatike


Shiko me shume

SHËRBIME MBËSHTETËSE